Nhu cầu cuộc sống con người  ngày càng phát triển. Kéo theo đó thị trường du lịch khách sạn tăng trưởng theo. Nó chiếm vị...