Đáp ứng như cầu du lịch, nghỉ dưỡng của con người, hàng loạt khách sạn được mở ra. Nó đòi hỏi cần có người quản...